Manapság az iskolai környezetben is egyre gyakrabban fordulnak elő – akár tettlegességig is fajuló – konfliktusok. Munkánk során azt tapasztaltunk, hogy az érintett diákok és pedagógusok számára is nagy segítség lenne, ha több oldalról is megismerhetnék a konfliktusos helyzetek adekvát kezelésének lehetőségeit.


Az iskolai konfliktusok ismétlődő előfordulása szükségessé tette a hatékony probléma­kezelést és probléma­megoldást segítő további módszerek, eszközök kidolgozását és alkalmazását. 2008-ban alapítványunk egy kutatást végzett két fővárosi oktatási intézményben az iskolai agresszió természetének feltárásával kapcsolatban. A kutatás eredményei, és az addigi iskolai csoportjaink tapasztalatai alapján kidolgoztunk, egy, az iskolai agresszióval foglalkozó komplex, konfliktuskezelő programot. A témafeldolgozó csoport­foglalkozásaink elsősorban toleranciafejlesztő, stressz­kezelő, kommunikáció­fejlesztő, illetve, agressziót kiváltó helyzetekkel, megnyilvánulási formáival és az agresszió feletti kontrollal kapcsolatos gyakorlatokra épülnek.


Az interaktív csoportfoglalkozások során a következő célokat szeretnénk megvalósítani:

  • konfliktuskezelés;
  • én-határok megtapasztalása;
  • agresszív, illetve előítéletes magatartás csökkentése;
  • erőszakmentes kommunikáció fejlesztése;
  • tolerancia- és empátia, kooperáció fejlesztése;
  • problémamegoldó- és helyzetkezelési készségek fejlesztése.

A konfliktuskezelő programunkat tapasztalt kortárssegítők (elsősorban pszichológus, szociális munkás és gyógypedagógus szakemberek és hallgatók) tartják, akik elvégezték az alapítvány speciális képzését.


A konfliktuskezelő csoport­foglalkozásaink ún. kiscsoportban folynak, optimálisan 12-15 fő részvételével. Ebben az esetben biztosítható, hogy valamennyi csoporttag lehetőséget kapjon az aktív részvételre, élményei megosztására, ugyanakkor megjelenjen a sokszínűség is. Így, az átlagosan 30 fős osztályokkal két csoportban dolgozunk.


Az interaktív konfliktuskezelő programunk általunk ajánlott minimális időkerete 5x45 perc, ami legfeljebb 2 alkalomra bontható. A téma komplexitása nem teszi lehetővé, hogy ennél rövidebb időkeretben eredményeket érjünk el. A foglalkozások tervezése során minden alkalommal figyelembe vesszük az iskolavezetés és a pedagógusok oldaláról esetlegesen felmerülő igényeket.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva