Testképünk és önbizalmunk kialakulásában kiemelten fontos szerepet kapnak a társadalmi minták, külső visszajelzések. A 21. században a média jelentős hatással van az életünkre, ezen belül is többek között a kamaszkorban kiemelkedően fontos külső megjelenésről, szépségről alkotott ideálunkra. A filmek, videoklipek, reklámok sokszor elérhetetlen mintákat mutatnak be.


A "TestBeszéd - az önbizalom megszépít" elnevezésű programunk célja a serdülők ön­ér­té­ke­lé­sé­nek fejlesztése, a reális énkép és testkép kialakításának elősegítése, a médianyomásra kialakult szépség-sztereotípiák ”felülírása”. A reális énkép és az egészséges önértékelés ugyanis a mentális egészség alapja és fenntartója, s erős protektív, támogató tényező a függőségi, kapcsolati és egyéb pszichés problémák megelőzésében.


Az önértékelés- fejlesztő csoportfoglalkozás eredeti módszertanát az Eating Disorders Association dolgozta ki és tesztelte az Egyesült Államokban dr. Susie Orbach (pszichoterapeuta) és dr. Nancy Etcoff (pszichológus, Harvard Egyetem) vezetésével. A felmérésekben 10 ország vett részt, hazai adaptációja a Kompánia Alapítvány szakembereinek munkája. A magyarországi önértékelés-fej­lesz­tő program kidolgozása során fontos volt számunkra, hogy a foglalkozások vázát interaktív feladatok képezzék. Fontos szerepet kapnak olyan gyakorlatok, amelyek során a résztvevők fel­is­mer­he­tik belső erősségeiket, megtanulhatnak pozitív visszajelzéseket adni és fogadni, valamint fenn­tar­tá­sok­kal kezelni a megjelenésre, testképre vonatkozó média üzeneteket. A segédanyagok a Dove Önbecsülési Alap támogatásával készültek el.


Az interaktív csoportfoglalkozások során a következő célokat szeretnénk megvalósítani:

  • énkép, testkép;
  • személyes erősségek felismerése;
  • egészséges önbecsülés, önelfogadás fejlesztése;
  • saját egyéniség fejlesztése, a másság, a különbözőség tisztelete;
  • konstruktív visszajelzések adása és fogadása;
  • médiahatások tudatos kezelése.

A TestBeszéd programunkat tapasztalt kortárssegítők (elsősorban pszichológus, szociális munkás és gyógypedagógus szakemberek és hallgatók) tartják, akik elvégezték az alapítvány speciális képzését.


Az önértékelés-fejlesztő csoportfoglalkozásaink ún. kiscsoportban folynak, optimálisan 12-15 fő részvételével. Ebben az esetben biztosítható, hogy valamennyi csoporttag lehetőséget kapjon az aktív részvételre, élményei megosztására, ugyanakkor megjelenjen a sokszínűség is. Így, az átlagosan 30 fős osztályokkal két csoportban dolgozunk.


Az interaktív önértékelés fejlesztő programunk általunk ajánlott minimális időkerete 5x45 perc, ami legfeljebb 2 alkalomra bontható. A téma komplexitása nem teszi lehetővé, hogy ennél rövidebb időkeretben eredményeket érjünk el. A foglalkozások tervezése során minden alkalommal fi­gye­lem­be vesszük az iskola, a pedagógus oldaláról esetlegesen felmerülő igényeket.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva