Közösségfejlesztés, csapatépítés

 

Egy stabil közösség, egy jó hangulatú osztály komoly megtartó erővel rendelkezik a kamaszok számára, ami hozzájárulhat a szerfogyasztás, agresszív viselkedés, önbizalom problémák megelőzéséhez. Egy osztályon belül azonban természetes jelenség a konfliktusok, klikkek kialakulása, amelyek interaktív, élménypedagógiai módszerekkel hatékonyan megelőzhetők, jól kezelhetők.


Az alapítványunk által szervezett interaktív közösségfejlesztő foglalkozások és osztálykirándulások jelentősen hozzá tudnak járulni a megfelelő osztályközösség kialakulásához, fennmaradásához. Újonnan alakuló osztályok esetében csapatépítő programjaink segíthetik a stabil alapokat jelentő ön- és társismeret alakítását, az együttműködés fejlesztését. Kialakult osztályközösségek számára, ezeken felül támogatjuk az osztálytársak közti elfogadást és kommunikációt is.


A közösségfejlesztő, csapatépítő foglalkozásainkat az alapítvány tapasztalt kortársoktatói vezetik. Interaktív, lehetőség szerint outdoor jellegű, élményközpontú csoportos foglalkozásokat szervezünk.


A közösségfejlesztő foglalkozások és osztálykirándulások során alkalmazott feladatok a következő területek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt:

  • együttműködés;
  • önismeret;
  • társismeret;
  • tolerancia;
  • egymás közti kommunikáció;
  • pozitív osztálylégkör.

Csapatépítő osztálykirándulásokat az ország egész területén vállalunk, s igény esetén, szállás és étkezés szervezésében is együttműködünk. Az osztálykirándulások esetén – a cso­port­fog­lal­ko­zá­sa­ink­hoz hasonlóan - a pedagógusokkal, osztályfőnökökkel előre egyeztetve alakítjuk ki a foglalkozás célkitűzéseit.


A közösségfejlesztő, csapatépítő programunkat tapasztalt kortárssegítők (elsősorban pszichológus, szociális munkás és gyógypedagógus szakemberek és hallgatók) tartják, akik elvégezték az alapítvány speciális képzését. A program során teljes osztállyal – nem pedig csoportbontásban - dolgozunk.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva