Prevenciós Foglalkozásvezető Képzés

Képzési programunk célkitűzése a segítő foglalkozásra készülő fiatalok, illetve ifjúságsegítéssel, oktatással, gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek speciális szakmai felkészítése, képzése és folyamatos továbbképzése, elsősorban fiataloknak szóló mentálhigiénés prevencióban való közreműködésre, csoportokfoglalkozások vezetésére.


A képzés modulrendszerű, egy alapozó- és az arra épülő speciális modulokból áll. Az alapozó modul célja az ifjúsági csoportfoglalkozások vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekbe való bevezetés. Ezt a képzésünket azoknak ajánljuk, akik vagy még nem vezettek csoportfoglalkozásokat fiataloknak, vagy tartanak ilyen foglalkozásokat, azonban szeretnének stabil elméleti és gyakorlati alapokat szerezni a csoportok megtervezéséhez.


A speciális modulok célja tematikus - drogprevenciós, konfliktuskezelő vagy önbecsülés-fejlesztő - csoportfoglalkozások vezetésére való felkészítés. A speciális modulok az alapozó modul elméleti anyagaira és gyakorlati tapasztalataira támaszkodnak, így azoknak ajánljuk, akik vagy elvégezték nálunk az alapozó képzést, vagy már rendelkeznek elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal a csoporttervezés és –vezetés terén. A megfelelő képzési szint megválasztásában munkatársaink örömmel segítenek.


Minden képzésünknél nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati felkészítésre. A képzési tematika felépítésében fő célunk, hogy oktatóink a lehető legtöbb feladattal, módszerrel, gyakorlati tanáccsal ismertessék meg a képzésen résztvevőket. (Oktatóink több száz órás csoportvezetési tapasztalattal rendelkeznek.)


Az adott modul sikeres elvégzését Tanúsítvánnyal igazoljuk.


Aktuálisan induló képzéseinkről az egyes modulok leírásánál tájékozódhat. Ha olyan képzésünk érdekelné, amelyik aktuálisan nem indul, megadhatja e-mail címét, és a következő indulásról értesíteni fogjuk.

Alapozó modul

A 30 órás képzés célja a résztvevők speciális szakmai felkészítése, fiataloknak szóló, közösségfejlesztő csoportfoglalkozások meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz.


A résztvevők elsajátíthatják a cso­portve­ze­tés alapjait, a csoport­szervezés és tervezés folyamatát, megismerkedhetnek cso­port­di­na­mi­ka­i jelenségekkel csapatépítő, dramatikus játékokkal, - sajátélményen keresztül.


Képzési célok:

 • a csoportdinamikai alapelvek megismerése, csoportvezetési alapismeretek elsajátítása,
 • foglalkozások tervezésére és vezetésére történő felkészítés, csoportvezetés modellhelyzetben,
 • együttműködés és csapatépítés alapelveinek, közösségi alapú eljárások megismerése.

Drogprevenciós modul

A 30 órás képzés célja a résztvevők speciális szakmai felkészítése, fiataloknak szóló, drogprevenciós csoportfoglalkozások meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, dramatikus játékelemek felhasználásával, sajátélményen keresztül.


A résztvevők megismerkedhetnek az addiktológia alapfogalmaival, a drogprevenció aktuális elméleti kérdéseivel. Gyakorlati ismereteket szerezhetnek interaktív, dramatikus játékelemeket felhasználó drog­prevenciós foglalkozások tervezéséhez, megvalósításához.


Képzési célok

 • a résztvevők képesek legyenek drogprevenciós témában csoportfoglalkozás megtervezésére, megvalósítására, értékelésére;
 • a résztvevők drogprevenciós alapismereteket szerezzenek;
 • foglalkozások vezetésében gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.

Konfliktuskezelés modul

A 30 órás képzés célja a résztvevők speciális szakmai felkészítése, fiataloknak szóló konfliktuskezelő csoportfoglalkozások meg­va­lósí­tá­sá­hoz, dramatikus játékelemek felhasználásával, sajátélményen keresztül.


A résztvevők megismerhetik az iskolai agresszió hátterében álló általános elméleteket, a stresszkezelés alapjait, kommunikációs-, tolerancia- és empátiás készségek fejlesztését. Gyakorlati ismereteket szerezhetnek interaktív, dramatikus játékelemeket felhasználó konfliktus­kezelő foglalkozások tervezéséhez, megvalósításához.


Képzési célok:

 • a résztvevők képesek legyenek konfliktuskezelés témában csoportfoglalkozás megtervezésére, megvalósítására, értékelésére;
 • a résztvevők alapismereteket szerezzenek a stresszkezelésben, kommunikáció-, tolerancia- és empátiafejlesztésben;
 • foglalkozások vezetésében gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.

Önbecsülés-fejlesztés modul

A 30 órás képzés célja a résztvevők speciális szakmai felkészítése, fiataloknak szóló önbecsülés-fejlesztő csoportfoglalkozások meg­va­ló­sí­tá­sára, dramatikus játékelemek felhasználásával, sajátélményen keresztül.


A résztvevők megismerhetik a kamaszkor önbecsüléssel összefüggő kérdéseit, a média, a kortársak, valamint a testkép önértékelésre gyakorolt hatását. Gyakorlati ismereteket szerezhetnek interaktív, dramatikus játékelemeket felhasználó önbecsülés-fejlesztő foglalkozások tervezéséhez, megvalósításához. A képzés a Dove Önbecsülési Alappal együttműködésben kidolgozott „TestBeszéd - az önbizalom megszépít” programra épül.


Képzési célok:

 • a résztvevők képesek legyenek önbecsülés-fejlesztés témában csoport­foglalkozás megtervezésére, megvalósítására, értékelésére;
 • a résztvevők alapismereteket szerezzenek kamaszok önértékelésének fejlesztésében;
 • foglalkozások vezetésében gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.
Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva