Gyökereink


A kortárssegítés (peer helping, peer mentoring) lényege a segítő jellegű kapcsolat interaktivitása, mely a résztvevők életkorának, élethelyzetének, érzelmi helyzetének közelségéből, kommunikációs stílusuk hasonlóságából adódóan, a „közös nyelv” megtalálásából meríti erejét, fenntartható biztonságát pedig a szakmai háttérsegítés szolgáltatja.


A nyugati országokban a „betegség-modell” alternatívájaként fellépő kortárssegítés már a 40-es évek óta teret nyert. Itthon a rendszerváltozás első éveiben alakultak az első kortárssegítő csoportok, illetve műhelyek, amikor az intézményes egészségügyi ellátás, mint kizárólagos forma korlátai, nehézségei mindinkább felszínre kerültek. A budaörsi Tin-Ta tini-tanácsadó, a budapesti Tini Lánc Alapítvány 1990-ben (Piszker Ágnes, Rácz József, Göncz Kinga). A debreceni Kortárs­segítő Csoport, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat 1992-ben, majd a Kortárs Segítő Műhely Alapítvány 1994-ben.


Szakmai csoportunk a 70-80-as évek kutatásai és klinikai tapasztalatai, a csoportmódszerek, terápiás közösségek térhódítása (Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály, Pszichoterápiás Hétvégek) nyomán találta meg a kallódó, problémás élethelyzetű fiatalok megkeresésében az újabb utakat. Így, a Tini Láncban szerzett szakmai és szervezeti tapasztalatok nyomán, 1997 folyamán jött létre, szervezeti átalakulással a Kék Pont Drogkonzultációs Központ, mint intézmény, Rácz József, illetve a Kompánia Alapítvány, mint civil szervezet, Piszker Ágnes vezetésével. A Kompánia Alapítvánnyal az alapvető célkitűzésünk a veszélyeztetett helyzetű fiatalok elérése, mentálhigiénés támogatása, a fiatalok ön- és társismereti készségeinek, segítő készségeinek fejlesztése – elsősorban közösségi megközelítéssel.


Fejlődésünk:


1997

A Kompánia Alapítvány bejegyzésére 1997. szeptember 19-én került sor. Ekkor a tevékenységünk középpontjában a kortárssegítő klub, valamint kortárssegítő tréning-táborok működtetése állt (Kiss György Ádám, Szűcs Mónika és mások), jelentős befogadó, megtartó és segítő erővel rendelkező hálózatot hozva létre.


1999-2000

Fecskó Edina, Sipos Lilla együttműködésével kialakítottuk a jelenleg is eredményesen működő kortársoktató képzési rendünket, beindítottuk iskolai drogprevenciós programjainkat, melynek kidolgozását Demetrovics Zsolt tanácsadói munkájával segítette. Ettől kezdve programjaink két fő pillérévé a prevenció és a képzés – két egymást feltételező és segítő folyamat – vált. A­la­pít­vá­nyunk 2000-ben nyert közhasznúsági besorolást.


2004

Az ebben az évben elnyert EU-s támogatás révén programjaink jelentős fejlődést értek el, a szervezet szakmailag is, szervezetileg is megerősödött. A helyi szükségletek felmérését a részt vevő megfigyelő szakasz programba építése segítette. Programjainkat folyamatos felmérésekkel (eredményesség-, elégedettség-elemzések) kísértük. (konzulensek: Kovács Éva, Hoyer Mária)

Ugyanebben az évben az iskolai programok mellett iskolán túli programot dolgoztunk ki (Sipos Lilla). Ekkor indult „Útkereső” c. programunk, mely halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok részvételével folyik gyermekjóléti szolgálatokkal, gyermekotthonokkal együttműködésben, több helyszínen. Elsődleges célja a szociális kompetenciák fejlesztése (csoportnormák, bizalom, kommunikáció, társas szerepek).


2005-2006

Ekkor valósítottuk meg kortárs-segítőink bevonásával (Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal e­gyütt­mű­kö­dés­ben) kistérségi drogprevenciós programunkat, melynek során közel száz magyarországi kistérségi iskolába jutottunk el, s nyújtottunk alapvető mentálhigiénés, drog­pre­ven­ci­ós ismereteket gyerekeknek, fiataloknak.


2006-2007

A Dove Önbecsülési Alap támogatásával kidolgoztuk a „TestBeszéd” elnevezésű, nemzetközi kutatásokra épülő program hazai adaptációját, melynek középpontjában a fiatalok testképének, önértékelésének fejlesztése áll. A program iskolai alkalmazása jelenleg is folyik.


2008

„Alternatíva” elnevezéssel alacsonyküszöbű, anonim szolgáltatást indítottunk (az „Alternatíva” Alapítvány által kifejlesztett szakmai koncepció mentén), csellengő, a sodródás veszélyeinek fokozottan kitett fiatalok számára, Csepelen, a Csepel Plázában. A szolgáltatás a hét minden napján elérhető.


2009-2010

A fejlesztés homlokterébe került az iskolai agresszió-kezelés és toleranciafejlesztés témaköre. Ennek során dolgoztuk ki (Mérei Ferenc FPPTI koordinációja mellett) komplex iskolai programunkat. A program elemei: résztvevő megfigyelő szakasz, tréningtábor természetes segítőknek, kortárs segítő felkészítő szakasz, valamint folyamatkísérő, támogató szakasz, összesen 100 órában.


2011

A NESsT-Citi Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Versenyében való egyéves részvételre nyertünk lehetőséget. A program eredményeképpen kidolgoztuk a „LÉTRA” Fejlesztő Központ, mint társadalmi vállalkozás üzleti tervét.


2012

A NESsT-Citi Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Versenyében sikeresen szerepeltünk, a szakmai zsűri díjazta az üzleti tervünket. Így ebben az évben a NESsT portfolió tagjaként elkezdhettük meg­va­ló­sí­ta­ni a „LÉTRA” Fejlesztő Központot.

Az Európa Tanács Pompidou Csoportja „Peer Helper’s Programme (Hungary)” elnevezésű programunkat a 83 európai pályázó közül a kiemelt figyelmet érdemlő programként jelölte meg, s „Európai Drog Prevenciós Díj 2012” c. elismerő oklevelet adományozta.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva