Az alábbi - elsősorban oktatási célokat szolgáló - módszertani kiadványainkat „Játéktárak” formájában adjuk közre. Olyan pszichodramatikus játékelemekre támaszkodó eszköztárakat kínálnak, melyek csoportfoglalkozások keretében jól alkalmazhatóak. A tematikus játék­gyűj­te­mé­nye­ink­et kortársoktatóink közreműködésével állítottuk össze. A játékok a fiatalok meglévő ismereteire építenek, kognitív és emocionális hatást kifejtő, objektív tájékoztatásra és attitűd­formálásra alkalmasak. A „füzetek” segíthetik pedagógusok, iskolapszichológusok, és más, egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek tevékenységét. A gyakorlatok alkalmazásá­hoz, a csoportfoglalkozások vezetéséhez előnyös és ajánlott az előzetes sajátélményű önismereti csoporttapasztalat. A „Játéktárak” bevezetői tapasztalt szakemberek által megfogalmazott fontos szempontokat tartalmaznak, ezek előzetes megismerése – a csoportvezetés szakmaiságának biztosítása céljából - mindenképpen ajánlott.

Interaktív Drogprevenciós Játéktár (2005, 2009, 2011)

A drogprevenciós kiadványunk célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson, a kamasz korosztállyal, drogprevenciós programokat megvalósító szakemberek számára.

Interaktív Önismereti Játéktár (2008, 2009, 2011)

A játéktár összeállításával célunk olyan csoportjátékok és eljárások összegyűjtése, amelyek alkalmasak az iskolai kereteken belül önismereti képességfejlesztésre, osztályközösség építésére.

Interaktív Játéktár – Agressziókezelés, toleranciafejlesztés az iskolában (2009, 2011)

Módszertani füzetsorozatunk harmadik tagja a kommunikációs és problémamegoldó készségek fejlesztésére, az agresszív, illetve előítéletes magatartás kontrolljára, mérséklésére koncentrál. A gyűjtemény interaktív, toleranciafejlesztő, attitűdformáló csoportjátékokat tartalmaz, a fiatalok ismereteire, személyes és társas élményeire, sztereotípiáira építő, kognitív és emocionális hatást egyaránt kifejtő eljárásokat mutat be.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva