A Kompánia Alapítvány 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy tevékenységével hozzájáruljon a fiatalok lelki egészségének, önismeretének fejlesztéséhez, veszélyeztetettségének csökkentésé­hez. Folyamatosan törekszünk arra, hogy gyermekek és kamaszok számára komplex, életkorukhoz és problémáikhoz valóban igazodó programokat, szolgáltatásokat kínáljunk.


Iskolai és iskolán kívüli programjaink keretében évente 1500-2000 fiatalt érünk el. Módszerünkben kiemelt szerepet kap kortárssegítés, melynek lényege, hogy az életkori közelség, az élethelyzet és a kommunikációs stílus hasonlósága segít az érzelmi bevonódásban, a motiváltság növelésében és hatékonyabban mozgósíta a fiatalok személyiségét. A kortárssegítők tevékenységüket folyamatos szakmai háttértámogatás, szupervízió mellett végzik.


Társadalmi felelősségvállalásunk egyik fontos elemének tekintjük, hogy a fiatal szakemberek alkalmazásának fenn felsorolt előnyei mellett, egyetemista és pályakezdő, humán segítő szak­emberek számára gyakorlatszerzési és képzési lehetőséget biztosítunk. A Kompánia Alapítvány programjainak megvalósításában évente folyamatosan mintegy 30 fiatal, segítő szakember vesz részt, akik a szakirányú képzésük kiegészítéseként speciális, szervezeten belüli képzésen és folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. A képzéseink gyakorlatorientáltak, modul­rend­sze­rű­ek és sajátélményre építenek.


Társadalmi felelősségvállalásunk másik fontos eleme, az Alternatíva programunkhoz kapcsolódik, ahol csellengő, veszélyeztetett – többségében roma – gyermekeket és fiatalokat érünk el. Munkánk fókuszában e fiatalok mind magasabb szintű támogatáshoz segítése, a szerhasználat és függőségek csökkentése /megelőzése áll. A Programban működése óta évente átlagosan 5400 megkeresést regisztráltunk, az új belépők száma kb. 40 fő/év.


Az oktatási-nevelési rendszerben hiánypótló megoldásként hoztuk létre társadalmi vál­lal­ko­zá­sun­kat, a Létra Fejlesztő Központot, melyben ötvöződnek az iskolai és iskolán kívüli prevenciós programjaink, képzéseink addigi szakmai tapasztalatai. Küldetésünk eléréséhez, a mai gyermekek és fiatalok lelki egészségének megőrzéséhez több szintű, komplex támogatásra van ugyanis szükség.


Bízunk benne, hogy munkánkkal hatékonyan hozzá tudunk járulni a gyermekek és fiatalok "jól-létéhez", sikeres jövőjéhez!Jelentkezés
Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva